Red Cliff (2008) | Moviemela - Biggest Bdix FTP Server Dhaka

Details

In 208 A.D., in the final days of the Han Dynasty, shrewd Prime Minster Cao convinced the fickle Emperor Han the only way to unite all of China was to declare war on the kingdoms of Xu in the west and East Wu in the south. Thus began a military campaign of unprecedented scale. Left with no other hope for survival, the kingdoms of Xu and East Wu formed an unlikely alliance.

Tony Leung Chiu-Wai

Zhou Yu

Takeshi Kaneshiro

Zhuge Liang

Zhang Fengyi

Cao Cao

Chang Chen

Sun Quan

Zhao Wei

Sun Shangxiang

Hu Jun

Zhao Yun

Shidou Nakamura

Gan Xing

Lin Chiling

Xiao Qiao

You Yong

Liu Bei

Hou Yong

Lu Su

Tong Dawei

Sun Shucai

Song Jia

Li Ji

Ba Sen Zha Bu

Guan Yu

Wang Qingxiang

Kong Rong

Xie Gang

Hua Tuo

Hu Xiaoguang

Xiahou Jun

John Woo

Writing

John Woo

Directing

John Woo

Production

Robert A. Ferretti

Editing

Han Sanping

Production

Tarô Iwashiro

Sound

Li Zhang

Camera

Bing He

Production

SIGN IN YOUR ACCOUNT TO HAVE ACCESS TO DIFFERENT FEATURES

CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Request Your Content or report about Content